Sağlıklı İlişki Evi(Devam)

Gottman Çift Terapisindeki sağlıklı ilişki evinin en son katına geldik. “Ortak anlam yaratmak.” Öncelikle ilişkiyi tüzel kişi olarak düşünelim. İki gerçek kişinin oluşturduğu tüzel bir kişi. Her ilişkinin kendine ait anlamları, kuralları, idealleri, hedefleri, yetenekleri, iletişimleri, gerçekleri  vardır. İki kişinin de izlerini taşır ilişki. İki bireyde ne kadar sağlıklı ise bu son kat o kadar sağlıklı kurulur. İlk katlarda bir sorun varsa bu kata zaten ulaşılamayacaktır.

Maslov’un piramidini düşünelim. Gottman’ın evi de biraz ona benziyor aslında. Bir sonraki basamağa çıkmak için aşağıdakinin sağlam olması şart. Kişi bireysel olarak öncelikle fizyolojik ihtiyaçlarını karşılar, sonra güvenlik, sonra sevgi ve aidiyet, sonra saygı ve en son kişi kendini gerçekleştirir. Bu sayede kendi ile, diğerleri ile, dünya ile barış içinde yaşar. Çiftlerin bireysel olarak kendini yetiştirmiş olması ilişkiyi kaliteli yaşamanın ilk koşuludur. Kendisi ile sıkıntılı süreçleri olan birinin bunu ilişkisine yansıtmaması mümkün değil. Bu yüzden çift terapisi sırasında bireysel problemler açığa çıktığında, çift bireysel seanslara yönlendirilmeli. Belki de ilişkideki sorunun sebebi tamamen bireysel problemler olabilir. Kişisel olarak kendimizi tamamlamadan ilişkide güzel bir ortak anlam yakalamak çok zor.

İlişkideki ortak anlam; ilişkinin başından beri yaşananları, kişinin ilişkiye gelmeden önceki yaşantılarını, anılarını, kültürel öğelerini, ailesel yaşantılarını, siyasi görüşlerini, dini inançlarını, geleneklerini, hayattan beklentilerini, gerçekleştirmek istediklerini barındırır. İlmek ilmek dokunan bir evin çatısıdır burası. Alt katlar sağlamsa sağlam olacaktır. Evin ruhu, kişiliği gibi düşünelim. Kişisel bir alandır. Kültürler, değerler ne kadar benzer olursa olsun, farklı evlerde yetişmiş iki kişinin her konuda ortak bir noktada buluşması mümkün değildir. İşte bu çatıda zamanla varılmış ortak noktalar vardır. Birbirini iyice tanımış, anlamış, kabul etmiş iki kişinin yaşam haritaları vardır. Ortak noktaya varılamayan konular burada son kez masaya yatırılabilir.

İlişkiler ve evlilikler birbiri ile kıyaslanmamalıdır. Her ilişkinin yaşayışı ve kuralları kendine has olmalıdır. İki kişinin yarattığı ortak anlamdan ortaya çıkmalıdır. Eğer bu ortak alanı iki kişi tamamen kendi özgür iradesiyle oluşturmadıysa, tatmin edici bir ilişki olmayacaktır. Uzun süreçte yıkılacak bir çatıdır. Ortak anlamı yaratırken çiftler; diğer ilişkileri, ailelerin fikirlerini, toplumun değer yargılarını değil; kendi özgür iradeleri ile kendi fikirlerini, gerçeklerini baz almalıdır ki kendilerine has bir anlam yaratabilsinler. Bireysellik olgunluğun bir göstergesidir, sağlam bir çatıda olgun ve kendine has bireyler ile kurulur.

Bir cevap yazın