UZMANLIK

 • Aile Danışmanlığı
 • Çift Terapisi
 • Vajinusmus
 • İletişim problemleri
 • Sosyal Uyum Problemleri
 • Kaygı Bozukluğu
 • Sınav Stresi
 • Kimlik Bunalımı
 • Değersizlik ve Yetersizlik Hissi
 • Depresyon
 • Obsesif Kompulsif Bozukluklar
 • Yeme Bozuklukları